There was an error in this gadget

Tuesday, October 16, 2012

BORNEOSASI DI SABAH

1. Apakah yang dimaksudkan dengan "Borneosasi" ?

- Borneosasi adalah satu istilah yang digunakan oleh pembangkang untuk mewujudkan sentimen "SABAH FOR SABAHAN".

2. Adakah Isu Borneosasi ini masih relevan di Sabah ?

- Selepas Sabah dan Sarawak menyertai Malaysia, istilah Borneosasi tidak lagi relevan kerana Sabah telah menjadi negeri-negeri yang membentuk Malaysia.

3. Benarkah dakwaan pembangkang bahawa Sabah tidak mempunyai hak autonomi dalam menentukan arah tuju dasar negara ?

- Tidak benar kerana dalam konteks Persekutuan setiap kerajaan negeri mempunyai bidang kuasa masing-masing yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan.
- Dalam menentukan arah tuju dasar negara, wakil semua negeri ada dalam Kabinet Persekutuan dan semua keputusan dibuat secara konsensus. Justeru, tidak timbul lagi soal autonomi.

4. Benarkah dakwaan yang mengatakan jawatn-jawatan penting tertinggi di Sabah dimonopoli dan ditentukan oleh pegawai-pegawai Semenanjung ?

- Di peringkat awal penubuhan Malaysia, memang diakui bahawa jawatan-jawatan Persekutuan di Sabah diisi oleh pegawai-pegawai dari Semenanjung. Bagaimanapun, ini bukan bertujuan untuk memonopoli, tetapi bertujuan untuk melatih pegawai Sabah mengambil alih jawatan penting.
- Sekarang kebanyakan jawatan tinggi Persekutuan di Sabah diisi oleh anak tempatan.
- Sehingga Juali 2011, seramai 60 orang anak tempatan Sabah telah dilantik sebagai Ketua jabatan dan Ketua Badan Berkanun dalam agensi dan jabatan Persekutuan di Sabah.
- Jumlah keseluruhan jawatan Persekutuan di Sabah ialah 130 dan anak tempatan menyandang 46% daripada jumlah tersebut.
- Jumlah ini tidak meliputi jawatan penting di Semenanjung yang diketuai oleh anak-anak Sabah, termasuk jawatan:
Menteri dan Timbalan Menteri,
Peguam Negara,
Speaker Dewan Rakyat,
Timbalan Speaker Dewan Rakyat,
Naib Canselor Universiti, dan;
Duta Malaysia di Luar Negara.

5. Benarkah Perjanjian Penubuhan Malaysia terbatal selepas Singapura menarik diri pada 1965 ?

- Tidak Benar.
- Singapura disingkirkan daripada Malaysia atas persetujuan Parlimen Malaysia.
- Tindakan penyingkiran ini disebabkan People Action Party (PAP) Singapura mempersoalkan kesahihan Perlembagaan Persekutuan dan membangkitkan isu-isu perkauman yang boleh menimbulkan perbalahan serta kacau bilau antara kaum.

6. Adakah amalan membaca doa setiap kali majlis rasmi bermula itu mencabuli hak kebebasan beragama rakyat Sabah ?

- Tidak, ini kerana pada 1971, Perlembagaan Negeri telah dipinda dengan memasukkan Perkara 5(a) iaitu Agama Islam menjadi agama rasmi bagi negeri Sabah.
- Usul ini telah diluluskan oleh Kabinet Negeri yang mendapat sokongan 2/3 majoriti Dewan Undangan Negeri Sabah pada ketika itu. Tindakan ini mencerminkan semangat Perlembagaan Persekutuan.
- Rentetan daripada pindaan tersebut, Majlis Agama Islam Sabah (MUIS) diwujudkan untuk mentadbir hal ehwal agama Islam di Sabah.

7. Apakah "Perkara 20" dan benarkah ia telah diabaikan selepas pembentukan Malaysia ?

- "Perkara 20" adalah tuntutan dan syarat rakyat Sabah menyertai Malaysia.
-"Perkara 20" bukanlah dokumen yang boleh dilihat secara berasingan daripada Perlembagaan Persekutuan. Ini kerana tuntutan 20 perkara itu telah diserapkan ke dalam fasal-fasal Perlembagaan Persekutuan contohnya;
status bumiputera Sabah,
hak-hak imigresen,
yang memberi kuasa khusus kepada kerajaan negeri Sabah dan Sarawak seperti yang dituntut di dalam 20 perkara tersebut.
- Oleh yang demikian, tidak timbul isu kononnya kerajaan Persekutuan mengabaikan isu 20 perkara itu.

No comments: