There was an error in this gadget

Tuesday, April 3, 2012

Apakah perjanjian ini memberikan kebaikan kepada negara?

· Sudah pasti kedua-dua pihak telah mengkaji kebaikan atau keburukan sebelum perjanjian ditandatangani. Sehingga kini terbukti Kerajaan Malaysia meraih pulangan positif melalui penambahbaikan dalam urusan komunikasi kerajaan serta inisiatif-inisiatif yang memberi outcome positif kepada kerajaan.


· Setakat ini APCO telah berjaya memberi khidmat komunikasi yang terbaik kepada kerajaan Malaysia termasuklah dalam bidang media dan berkomunikasi secara on-line, peranan sokongan dalam tiap-tiap Kementerian, pemindahan kemahiran dalam bidang komunikasi untuk pegawai-pegawai kementerian. APCO telah menggunakan pakar-pakar komunikasi yang terhebat yang mempunyai hubungan baik dengan negara-negara maju.


· APCO juga telah berjaya mengadakan 28 sesi latihan dalam bidang-bidang komunikasi kepada 140 penjawat awam dari 14 kementerian. Latihan-latihan ini telah dikendalikan oleh pakar-pakar luar yang berpengalaman.


· Walau bagaimanapun segala latihan yang diberikan oleh APCO adalah terbatas serta sentiasa dipantau oleh jabatan-jabatan yang terlibat supaya tujuan asal latihan itu dapat direalisasikan peraturan yang telah ditetapkan tanpa penyelewengan.

No comments: